Emberkísérlet a Római-parton

ReCity Magazin
Szerző: · 2017-09-15 | 14:09· Fókusz

Nemrégiben elkészült Lányi András szerkesztésében az a szakértői javaslat, amely a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét nem a partmenti fák letarolásával és a fövenyes, természetes part elpusztításával járó mobilgáttal oldaná meg, hanem a parttól távolabb, a Nánási út – Királyok útja vonalán. Ott, ahol a védvonal korábban már kialakításra került. Igaz, ezt az évtizedek során nem korszerűsítették, így a mai elvárásokhoz – és vízszintmagassághoz – mérten átépítésre szorul.

 

Évek óta tartó árral szembeni harc után – úgy tűnik – , hogy a civil szervezetek összefogásával egyre erősebbé váló Római-parti mobilgát ellenzők hangja elért a döntéshozókig. Legalábbis erre utal, hogy a JAVASLAT A CSILLAGHEGYI-ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMÉRE ÉS A RÓMAI-PART KOMPLEX RENDEZÉSÉRE című szakértői anyag megjelenését, és a mobilgát építését támogató civil szervezet egy kellemetlen posztját követően Tarlós István, Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy “már nem szakmai vita folyik az ügyben, és a vita már nem kezelhető”. Ezért népszavazást kezdeményez, hozzátéve, hogy a népszavazás kiírásáról szóló esetleges közgyűlési döntést a Kúria még felülírhatja (jelenleg egy másik, a mobilgát létét szintén megkérdőjelező népszavazási javaslat elbírálás alatt van, így addig, amíg abban a kérdésben nem dönt a Kúria, nem adható be új kérelem).

 

Előzmény

Tarlós István július elején felajánlotta, hogyha a Római-part megmentéséért küzdő civilek elő tudnak állni egy álláspontjukat alátámasztó tudományos szakvéleménnyel, amelyet az árvízvédelem terén elvitathatatlanul illetékes szerző jegyez, akkor ő azt a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti. Bár az elmaradt társadalmi egyeztetést ez nem pótolja, Lányi Andrásék éltek a lehetőséggel. Elkészült szakértői javaslatuk a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére és a Római-part komplex rendezésére, melyben Dr. Koncsos László professzor vízműszaki szakvéleményéhez csatlakozik Bardóczi Sándor tájépítész urbanisztikai és környezetvédelmi elemzése, valamint ezekre alapozott rendezési javaslata, továbbá Tosics Iván és Csanádi Gábor városszociológusok tanulmánya a társadalmi összefüggésekről.

_MG_3215

A tanulmány szerzői a sajtótájékoztatón (balról jobbra: Bardóczi Sándor, Lányi András, Tosics Iván)

A tanulmány bevezetőjében Lányi András bizodalmát fejezte ki aziránt, hogy az elkészült anyag – a rendelkezésükre álló idő rövidsége dacára – alkalmas arra, hogy bárkit meggyőzzön arról, hogy a part menti mobilgát nem nyújt megfelelő árvízvédelmi megoldást, és a biztonságos, hatékony, természeti és társadalmi értékeket egyaránt megőrző védmű a jelenlegi Nánási út–Királyok útján lévő gát megerősítésével alakítható ki.

 

Érvek a Nánási út–Királyok útja védvonal mellett

 1. Az árvízvédelmi fő védvonal elsősorban nem jogi, hanem árvízvédelmi fogalom, nem lehet tetszés szerint ide vagy oda helyezni. Ezt a védvonalat elődeink a természetes terepviszonyoknak megfelelően, a Nánási út–Királyok útja mentén alakították ki. A biztonságos és hatékony védekezés számára ma is ez az optimális helyszín. Az általunk javasolt megoldás: az úttesthez csatlakozó betonfal kialakítása jelentené aránylag a legkisebb beavatkozást az épített, illetve a természeti környezetbe.
  Maradjanak a Fák a Rómain
 1. A part menti mobilfalas védekezés biztonsági kockázatai vállalhatatlanok! Árvíz idején a megnövekedett szivárgási sebesség következtében a szemcsés talajréteg kimosódása a gát alatt talajtörést okozhat. Ezért a főmeder közvetlen szomszédságában, egy 3,2 km-es nyomvonalon létesített mobilfal olyan emberkísérletnek tekinthető, amelynek 55 ezer érintettjét erről nem kérdezték meg és nem tájékoztatták.
 2. A Római-part vonzerejét a főváros lakói számára az itt megőrzött természetközeli állapotok és az egyedülálló társadalmi miliő jelentik. Ezt a jellegét a partszakasz teljes mértékben elveszítené, ha a mobilfal a part mentén épülne meg. 
 3. A part menti védekezés esetén a nagy ingatlanpiaci nyomás miatt elkerülhetetlen a bevédett terület funkcióváltása – lakóparkszerű beépítés a mai Római-part közpark jellegének rovására –, ami nem társadalmi, csupán egyéni érdekeket szolgálna.
  Screenshot 2017-09-15 15.00.17
 4. A partélre tervezett védmű e hátrányok mellett hatályos jogot is sért: az Európai Unió irányelvei tiltják az árteret szűkítő, a vízi és vízparti élőhelyeket degradáló műszaki beavatkozást, amennyiben lehetséges más megoldás. 
 5. Számos európai nagyvárosról tudunk, ahol jelentős folyóparti területek maradtak a hullámtérben. Többek között Párizs, Bordeaux, München, Hamburg, Stockholm, Amszterdam és Bécs példája mutatja, hogy ezek fejlesztése vagy rehabilitációja során a rendezett állapotok kialakítása jól összeegyeztethető a természetközeli arculat fenntartásával. Ez a lehetőség ma még a Római-parton is adott, rajtunk múlik, hogy élünk-e vele. 
 6. Felelős döntés csak úgy születhet, ha az alternatív megoldások azonos igénnyel és mélységben kerülnek kidolgozásra, erre a Római-part esetében nem került sor. A biztonsági, városfejlesztési és ökológiai szempontok összeegyeztetése nem mérnöki feladat. Az értékrendet ehhez a társadalomnak, Budapest közönségének kell megfogalmaznia.

Lányi Andrásék hangsúlyozzák, hogy “nem eshettünk ugyanabba a hibába, amit másoknál kárhoztatunk, ezért nem szorítkoztunk a vita tárgyának tisztán árvízvédelmi megközelítésére. Nincs jó és rossz árvízvédelmi megoldás elvonatkoztatva attól, hogy mit akarunk megvédeni! A Római-part jövőjéről döntünk, s ezt nem tehetjük meg anélkül, hogy tisztáznánk, milyen szerepet tölt be a partszakasz a főváros életében, illetve a Duna és a dunai árterek életében.”

A tanulmány szerzői megállapításaikat a rendelkezésre álló, túlnyomórészt hivatalos forrásból származó adatokra alapozták, jelezve adott esetben azok hiányosságait, ami nehezíti a felelős véleményformálást. Az összeállítást záró vázlatos kronológia a több évtizede húzódó konfliktus történetét igyekszik áttekinthetővé tenni az olvasó számára.

Az biztos, hogy a tanulmány megjelenése óta történtek, különösen a főpolgármester reakciója fordulatot hozhat az eddigi teljes elutasítás után, de a civil szervezetek szerint még nincs ok az örömre.
Szeptember 27-én tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a Lányi-féle tanulmányt, majd szeptember 28-án 14 órakor a Csobánka téri Közösségi Házban közmeghallgatást tart az Érdi Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálatról. Kérdés, hogy ezek milyen eredményekkel zárulnak.

Október 1-jén pedig újabb nagyszabású eseményt (Megvédjük a Rómait!) szerveznek a part természetes szépségének megőrzéséért küzdő civilek. Aki teheti, menjen el, hallassa a szavát!

 

Címkék: ,