Humánökológia tanfolyam 2017-ben is!

ReCity Magazin
Szerző: · 2017-08-29 | 18:30· Ökoszalon

Rapa Nui vagy Tikópia? Ökológiai válság és kiútlehetőségek

2017-ben ismét elindul a Takács-Sánta András ökológus által vezetett Humánökológia tanfolyam. A 10 hónapos képzésre, amire korra, nemre, tudásszintre való tekintet nélkül bárki részt vehet, még szeptember 7-ig lehet jelentkezni.

 

Veszélyes mértékben átalakítottuk bolygónkat. Az éghajlat gyors változása, az élővilág sokszínűségének rohamos csökkenése, a szennyezések garmadája, valamint számos további környezeti probléma mindnyájunk életminőségének drasztikus romlásával fenyeget. A sivár élővilág, éhínség, vízhiány, nyomor és káosz által terhelt jövőt azonban elkerülhetjük, amennyiben bátran szembenézünk a problémákkal, és kitartóan teszünk ellenük.
Ezt a szembenézést és cselekvést igyekszik előmozdítani a Kisközösségi Program tíz hónapos Humánökológia tanfolyama, amely “Rapa Nui vagy Tikopia? – Ökológiai válság és kiútlehetőségek” címmel indul 2017. szeptember 14-től – 2010 óta immár nyolcadszorra.

Humanokologia2017

KIKNEK AJÁNLJUK?

Előképzettségtől és korosztálytól függetlenül ajánljuk a tanfolyamot mindenkinek, aki szeretne többet tudni a környezeti problémákról és enyhítésük lehetőségeiről. Leginkább pedig azoknak az embereknek, akik tenni is kívánnak a környezeti gondok ellen. Különösen érdekes lehet mindazok számára, akiknek hivatása kötődik a környezeti problémákhoz, illetve e témakörben kívánnak dolgozni a jövőben. Kiemelten javasoljuk:

– tanároknak, akik megalapozott tudást akarnak átadni a fiatalok számára a környezeti problémákról;
– civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek, akik hatékonyan szeretnék meggyőzni az embereket az életmódváltás fontosságáról;
– újságíróknak, akik szakmailag korrekt cikkeket akarnak írni környezeti témákban;
– az államigazgatásban, illetve önkormányzatokban dolgozóknak, akik felelősségteljes döntésekhez szeretnének munkájukkal hozzájárulni;
– “útkeresőknek”, akik a jövőben hivatásszerűen szeretnének a környezetvédelemhez, az ökológiai fenntarthatósághoz kapcsolódó témákkal foglalkozni.

A tapasztalatok alapján a tanfolyam kiváló alkalom arra is, hogy a résztvevők hasonló gondolkodásmódú emberekkel ismerkedjenek meg, barátságok és munkakapcsolatok szülessenek.

TÉMAKÖRÖK

A tanfolyam öt nagy téma köré csoportosul:
1. Az emberi bioszféra-átalakítás története – Mi, emberek lényegesen nagyobb mértékben alakítjuk át a bolygót, mint bármelyik másik faj. Vajon miként váltunk ilyen különleges élőlénnyé? Megvizsgáljuk az emberi történelmet egy szokatlan nézőpontból.

Husvet_szigetek

Rapa Nui híres szobrai

2. A fő környezeti problémák áttekintése – Milyen változásokat okozunk a bioszférában, és milyen társadalmi következményekkel járnak ezek? Éghajlatváltozás, erdőirtás, fajkihalások, vízszűkösség és társaik. Sokat hallunk róluk, de gyakran egymásnak ellentmondó információkat kapunk. Igyekszünk tisztább képet kialakítani a környezeti problémákról.

3. A környezeti problémák társadalmi háttere és a fő kiútlehetőségek – Mely alapvető társadalmi okokra vezethetők vissza a környezeti gondok? Változtathatók-e ezek a tényezők, és ha igen, hogyan? Megkíséreljük áttekinteni és rendszerbe foglalni az idekapcsolódó tudás legjavát.

4. Az ökológiai gondolkodásmód alapjai – Ökológiailag fenntartható társadalmak csak akkor jöhetnek létre, ha kultúránk uralkodó gondolkodásmódja alapvetően átalakul. Ez a változás már meg is indult: bár még korántsem vált dominánssá, az ökológiai gondolkodásmód egyre terjed. Vajon melyek a fő jellegzetességei, és miben tér el a ma uralkodó gondolkodásmódtól?

5. Mit tehetünk mi? – Mindenki tehet valamit a környezeti problémák ellen, a fenntartható társadalmak érdekében. Általában az egyéni lehetőségekre szoktunk koncentrálni, holott a közös cselekvés mindig hatásosabb. Vajon mit tehetünk főként helyben, más emberekkel összefogva egy ökologikusabb életmódért? Áttekintjük a fő lehetőségeket.

A tanfolyam részletes tematikája, itt érhető el: https://www.dropbox.com/s/30kb37rpp62z4h0/tanfolyam_2017-2018_tematika.pdf?dl=0 .

ELŐADÓ

A tanfolyam előadója Dr. Takács-Sánta András ökológus, egyetemi docens, az ELTE Humánökológia mesterszakának igazgatója. Csaknem két évtizede tanít a tanfolyam témáihoz kötődő tárgyakat az ELTE Természettudományi és Társadalomtudományi Karán egyaránt, olykor más egyetemeken is. 2012-ben a Kar Kiváló Oktatójának választották az ELTE TTK-n.
Szerzője a Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai (2008), az Építőkockák egy új világhoz (2017), valamint A Közlegelők komédiája (2017 – megjelenés előtt) című könyveknek, továbbá mintegy 30 szakcikknek, illetve könyvfejezetnek. Emellett szerkesztője a Kovász című környezettudományi folyóiratnak, az Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon című könyvnek, a Paradigmaváltás?! című kötetnek, valamint társszerkesztője a Természet és gazdaság című ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjteménynek. Tudományos munkássága mellett tíz éven át volt szervezőbizottsági tagja a Védegylet Egyesületnek. 2008-tól a Kisközösségi Program szakmai vezetője.
Részletes önéletrajza (benne számos cikkének internetes elérhetőségével) itt olvasható: https://www.dropbox.com/s/3kq4e16v4amiwl9/TSA%20%C3%B6n%C3%A9letrajz%202016%20febru%C3%A1r.pdf?dl=0 .
TED-előadása megtekinthető itt: http://dotsub.com/view/2f592fae-d5f8-4552-8088-047a43fd8091 .

Takacs-Santa_Andras

Takács-Sánta András

MÓDSZER

A tanfolyamon interaktivitásra törekszünk majd, vagyis bőven lesz lehetőség a beszélgetésre, vitára is. Ennek érdekében a tanfolyamalkalmak kiscsoportban (15-25 fő) fognak zajlani. Olykor mindnyájunk által olvasott (rövidebb) írásokról beszélgetünk, tavasszal pedig kirándulunk, továbbá részt veszünk egy mélyökológia műhelyen is. Minden egyes alkalomhoz kapcsolódóan ajánlott olvasmányok segítik az egy-egy téma iránt részletesebben érdeklődők elmélyülését.

KIMENET

A tanfolyam hivatalos, állami végzettséget nem ad. Reményeink szerint azonban sok tudást és új szemléletmódot annál inkább. Akik az előadások legalább 75%-án jelen voltak, tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről.

IDŐPONT

A tanfolyam 2017. szeptember 14-től 2018. július 12-ig tart – minden héten 1 x 2 órában csütörtökön 18 és 20 óra között.

HELYSZÍN

A helyszín a budapesti Humusz Ház (XI. Saru utca 11.)
A Humusz Ház igazi oázis a betonrengetegben, ahol egy barátságos teremben, illetve jó idő esetén egy nagyon hangulatos kertben beszélgethetünk.

Humusz_haz

A tanfolyam helyszíne, a budai Humusz Ház

A TANFOLYAM DÍJA

A tíz hónapos tanfolyam díja 64 000 Ft, amely négy egyenlő részletben fizetendő (szeptemberben, novemberben, decemberben és februárban), akár készpénzben, akár átutalással. A befizetett összeggel minden résztvevő a Kisközösségi Program megvalósulását támogatja. Cégek számára a teljes összeg leírható költségként.

A JELENTKEZÉS MÓDJA

Első lépésként a részvétel szándékát kell megírni a humanokologia@gmail.com címre legkésőbb szeptember 7-ig. Ezután küldünk információkat arról, hogy miként kellene befizetnie a tanfolyam díjának első részletét. Ennek határideje szeptember 8. A jelentkezés csak az összef befizetésével válik majd érvényessé és véglegessé.  
Az első alkalom szeptember 14-én lesz.

Szerkesztőségünk több tagja elvégezte már a Humánökológia tanfolyamot, amit szívből ajánlunk mindenkinek!

 

Címkék: ,