Rólunk

Miért a városokkal foglalkozunk?

Napjainkra a Föld 7,2 milliárd lakójának nagyobbik fele városokban él és ez az arány – az előrejelzések szerint – 2050-re akár 80 százalékra nőhet. Épp ezért a városok és az ott élők környezettudatossága meghatározó jelentőséggel bír közös jövőnk szempontjából.

A város olyan településmodell, amely relatív kis alapterületen sok embernek képes megfelelő életfeltételeket biztosítani – feltéve, ha működéséhez képes hatékony, a környezetet minimálisan terhelő szolgáltatásokat biztosítani!

Az élhető városi lét szempontjából az alábbi területeket kell kiemelten kezelni:
–       hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés,
–       energiafelhasználás,
–       épített környezet,
–       élelmiszerellátás,
–       közlekedés,
–       zöld felületek mennyisége és minősége,
–       kulturális, kikapcsolódási lehetőségek,
–       oktatás.

Rovataink is e témákat járják körbe.

A ReCity online magazin fókuszában a fentieknek megfelelően a hosszú távú fenntarthatóságot és a környezeti értékek megőrzését maximálisan figyelembe vevő várostervezés és -fejlesztés áll.

Szakértő szerzők (környezetkutatók, környezetmérnökök, közgazdászok, pedagógusok, zöld marketing és CSR szakértők) és szakmai szervezetek bevonásával a magazin a jó gyakorlatok tárháza kíván lenni.

Szerencsére a fenntarthatóságot célként kitűző kezdeményezések száma ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt időszakban!

Amíg egyrészről a vállalatok jelentős része mára felismerte, hogy hosszú távú fennmaradásukhoz, üzleti sikerükhöz elengedhetetlen, hogy a gazdasági szempontok mellett a fenntarthatóság környezeti és társadalmi aspektusait is szem előtt tartsák, sőt, azokat üzleti stratégiájukba beépítsék, addig másrészről számos alulról jövő, civil kezdeményezés is napvilágot látott az utóbbi években.
Ezek Budapesten és más hazai és külföldi városokban is azért dolgoznak, hogy a települések – méretük ellenére – élhetőek maradjanak – vagy újra azokká váljanak.
A kis csoportok napról napra nőnek, a közös célok és programok pedig egyre erősebb közösséggé kovácsolják őket. Mindegy, hogy kutyatartókról, városi kertészekről vagy kerékpárosokról van-e szó, a változás iránti vágy közös bennük. Szeretnének egy fenntarthatóbb, élhetőbb helyen élni, ahol az emberek nyitottabbak, toleránsabbak, ahol másnak lenni, másként gondolkodni nem szégyen, hanem üde (zöld) színfolt.

Hisszük, hogy mind a forprofit, mind a nonprofit területen számos példaértékű kezdeményezés születik, amelyek érdemesek a széles nyilvánosság figyelmére.

A ReCity Magazin a fenntarthatóság eszméjét kívánja közelebb vinni az emberekhez, hogy működő példákon keresztül mutassa be, apró lépésekkel és összefogással óriási eredmények érhetők el…

…mert a várost csak a lakói tehetik jobbá!