Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.recity.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek.

A recity.hu portálon található tartalom a ReCity Kiadó Kft szellemi tulajdona.
Az oldal teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll. A ReCity Kiadó Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A ReCity Kiadó Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A recity.hu domain név, valamint a “ReCity” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a ReCity Kiadó Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek és fotóművészek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A ReCity Kiadó Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért, illetve a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal.

2014. május 30.