Szocio-ökológiai rendszerek: Natúrparkok Magyarországon

Uhri Miklós
Szerző: · 2017-11-21 | 15:05· Hegyen-völgyön

Viszonylag kevés szó esik a hazai nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek mellett a natúrparkokról, melyek a természetvédelmi törvény 2004-es módosítása óta szervezeti formában is léteznek, a területi fejlődés, és az alulról építkezés elvét követve.

 

Ezek a közös tájegységeket magukba foglaló, szoció-ökológiai rendszerek alkalmasak az adott vidék gazdasági, kulturális, környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező fejlesztések, innovatív kezdeményezések fenntartására, lebonyolítására. Cikkünkben rövid áttekintést nyújtunk a natúrparkok jellemzőiről, nem utolsósorban mint potenciális turisztikai és aktív szabadidő eltöltési lehetőségeket rejtő hazai tájegységekről.

A natúrpark hivatalos definíciója: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, amely a jogszabályban foglaltaknak megfelelően jön létre. A natúrpark települési önkormányzatok és magánszemélyek összefogásán alapuló, közalapítvány vagy egyesület által fenntartott, kezelt terület.

 

Nem hivatalos natúrparkok már korábban is léteztek hazánkban, elsősorban nyugat-európai minták alapján. A vezérelv, hogy egy adott tájegység, mely kulturálisan és a természetes élővilág szempontjából is egységet formál, legyen egy bizonyos területi fejlődésmodell alapján formálisan is egy egységbe tömörülő egység, együttműködés. Fontos megemlíteni, hogy például a nemzeti parkoktól eltérően, a natúrparkoknak nem céljuk az adott táj emberektől való szeparált védelmezése, épp ellenkezőleg: a natúrpark a tájat a benne, illetve vele élő emberrel együtt védi, fejleszti.

velemi_szent_vid_kpolna

A velemi Szent Vid kápolna (Írottkő Natúrpark)

 

A natúrparkok főbb tevékenységi területei a „négypilléres modell” alapján foglalhatóak össze:

1. pillér – A természeti és kulturális örökség védelme: a táj és a kulturális értékek gondozása, ápolása és megőrzése. A táj érdemes karakterelemeinek és a tájértékeinek védelme, az élőhelyek, fajok fennmaradását szolgáló tudás és ismeretek alkalmazása.

2. pillér – Környezeti nevelés, szemléletformálás: a helyi lakosság és a natúrpark területére érkező látogatók szemléletének formálása a helyi természeti és kulturális örökségek, valamint a megőrzésükre tett erőfeszítések bemutatásán keresztül.

3. pillér – Vidékfejlesztés: a természeti és kulturális örökségen, valamint a táji adottságokon alapuló, a táji értékeket a helyi közösségek bevonásával megőrző, gyarapító fejlesztések támogatása (pl. helyi termékek, piacok, a megőrzést és bemutatást támogató infrastruktúra fejlesztése, gazdasági együttműködések).

4. pillér – Turizmus és pihenés: a táj szépségére, harmóniájára, természeti és kulturális adottságaira, sajátos értékeire építő és azt fenntartó turisztikai és rekreációs kínálat megfogalmazása, a gyógyulást és pihenést elősegítő termékfejlesztés, desztináció-építés, turisztikai piacra vitel, közös értékesítés segítése, támogatása.

(forrás: http://www.naturparkok.hu/)

caki_pincesor

Cáki pincesor (Írottkő Natúrpark)

 

Rehabilitáló, fenntartó és fejlesztő

A natúrparkokra való figyelemfelhívást azért is érezzük fontosnak, mert rendkívül komplex: a rehabilitáló, fenntartó és fejlesztő aspektusokat egyaránt magába foglaló szerveződés. Ráadásul nemcsak a helyi, az adott tájegységen élő közösség gazdasági, kulturális fejlődését teszi lehetővé – szorosan összefonódva a környék természetvédelmi és tájegységet megőrző funkciójával – , hanem teret biztosít az ide látogatók aktív szabadidő eltöltéséhez is (pl. túraútvonalak, vadász és horgász területek által).

A natúrparkokba tömörülő kistelepülésekre sok esetben jellemző a lakosság elöregedése, a falvak elnéptelenedése. Így a natúrparkoknak nagyon fontos szociális, demográfiai funkciójuk van: megélhetést biztosítanak az itt élőknek. Szálláshelyek jönnek létre az idelátogatók számára, akik interaktív módon ismerhetik meg a helyi kezdeményezéseket, betekintést nyerhetnek az adott táj természetvédelmi törekvéseibe, megismerkedhetnek a helyi termékek előállításával, a tájgazdálkodással.

szovomuhely_hollokon

Szövőműhely Hollókőn (Cserhát Natúrpark)

 

Natúrparkok Magyarországon:

Írottkő Natúrpark

Vértesi Natúrpark

Cserhát Natúrpark

Szatmár-Beregi Natúrpark

Hét Patak Gyöngye Natúrpark

Gerecse Natúrpark

Koppányvölgye Natúrpark

Körösök Völgye Natúrpark

Pannontáj-Sokoró Natúrpark

 

Címkék: , ,